Phẫu thuật miễn phí trẻ dị tật mặt hàm tháng 7.2017
Dự kiến sẽ có khoảng gần 200 bệnh nhân được khám sàng lọc và khoảng 120 bệnh nhân sẽ được phẫu thuật trong chương trình lần này.
 1/1