Di sản
Cách đây 92 năm, đã có một nhà văn Anh gọi tên Sài Gòn một cách thích thú là “Paris trong rừng” (Paris in the jungle)! Đó là nhà văn Horace Bleackley, một trong...
Đô thị đáng sống
Năm 1963, bé 11 tuổi lần đầu được người cô trời biển đưa đi Sài Gòn. Cô ấy là cô Ràng trong Miệt vườn xa lắm và Gia đình bé mọn (*) (tên thực của cô...
Ký ức đô thị
TP.HCM là một trong các trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, nền công nghiệp ấy thực sự kế thừa truyền thống công nghiệp đã có từ hơn 150 năm trước.