Chuyện hai người
Tôi mồ côi bố khi mới mười một tháng tuổi. Cùng năm tháng lớn lên, tôi nuôi dưỡng hình ảnh về bố trong tâm tưởng, đôi lúc vun đắp thêm chi tiết, như...