GATO

26/03/2017 - 12:53 PM
Tranh truyện của MỚ

* GATO: Tiếng lóng của giới trẻ trong ít năm trở lại đây, nghĩa là ghen ăn tức ở.

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC