Phiếm & biếm
02/06/2017 - 11:37 AM
Từ khi lộ thông tin bán đảo Sơn Trà sẽ biến thành khu du lịch quốc gia, bầy voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà buồn như đưa đám. Con voọc chúa quyết định triệu tập một hội nghị mở rộng.
27/05/2017 - 23:00 PM
Tranh truyện của MỚ
30/04/2017 - 13:42 PM
Tranh chuyện của Mớ.
28/04/2017 - 22:50 PM
Ba má Tèo đau đầu vì hai con - Ti và Tèo hổm rày bỗng giở chứng, đứa thì chảnh như cậu ấm con nhà giàu, đứa thì ăn hàng vô tội vạ.
28/03/2017 - 10:45 AM
Mới sáng sớm đã nghe sân triều ồn ào không ngớt, Long Vương bực bội bước ra xem thì thấy hà bá tất cả các sông của xứ chữ S bên bờ Biển Đông đều tụ về đông đủ.
26/03/2017 - 12:53 PM
Tranh truyện của MỚ
01/03/2017 - 09:46 AM
Tháng Giêng, trong khi ở cõi thần tiên tất cả người hiền đều vân du thưởng ngoạn các nơi thì có hai cụ già trầm tư bên nhau than vắn thở dài. Đó là cụ Đồ Chiểu và nhà giáo Chu Văn An.
28/02/2017 - 23:06 PM
Tranh truyện của MỚ
01/02/2017 - 08:14 AM
Trong biệt thự quan X, có một trại gà để cả nhà quan ăn cho yên tâm. Một sáng, cả trại náo động vì tiếng la thất thanh của Mái Tơ:
29/01/2017 - 07:14 AM
Tranh truyện của MỚ
CÁC TIN KHÁC