Phiếm & biếm
Từ khi lộ thông tin bán đảo Sơn Trà sẽ biến thành khu du lịch quốc gia, bầy voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà buồn như đưa đám. Con voọc chúa quyết định...
Phóng sự
Chốn xa hoa không chịu thụ hưởng mà đến đâu cũng cứ nhằm vỉa hè mà ngồi thì đúng là ngốc dại rồi. Nhờ bản tính ngốc dại mà tôi nhìn thấy được...