PHIẾU ĐẶT BÁO DÀI HẠN 2017

Họ tên
Tên công ty
Địa chỉ
Địa chỉ nhận báo
Điện thoại
Fax
MST:
Email
Tạp chí Người Đô Thị trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc chương trình ưu đãi đặt báo dài hạn đến 31/07/2017 như sau:

Giá bìa

12 kỳ (đã giảm 10%)

24 kỳ (đã giảm 20%)

14.700 đ/cuốn

158.000 đ

282.000 đ

Bạn đọc có thắc mắc về đặt báo, mời liên hệ phòng phát hành Tạp chí Người Đô Thị:
Tại Hà Nội: Tuyết Hoa - Điện thoại: 0903221349
Tại TP.HCM: Ánh Tiên – Điện thoại: 0908555898