Hy Lạp vỡ nợ: EU từ chối cứu trợ, Việt Nam có thể ảnh hưởng

Hy Lạp không thể trả khoản vay 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) đúng hạn vào ngày 30.6 và chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ theo tuyên bố của IMF sáng nay, ngày 1.7. Như vậy, Hy Lạp đã trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên vỡ nợ trước IMF, một tổ chức tài chính quốc tế với 188 quốc gia thành viên có nhiệm vụ duy trì sự ổn định của nền kinh tế thế giới.
(`id`<>'5390') AND (`id`<>'5393') AND (`id`<>'5394') AND (`id`<>'5392')