Vẫn chờ dứt hạn hán, thêm cơn mưa

Thấm thoắt mà đã 20 năm. Thời gian trôi, nhiều người có lẽ không còn nhớ, nhưng trong đời sống văn hóa nghệ thuật của đất nước nó như một cột mốc nằm ngay chính giữa thời đoạn 40 năm kể từ ngày hòa bình thống nhất đến nay.
(`id`<>'4449') AND (`id`<>'4448') AND (`id`<>'4446') AND (`id`<>'4385')