Dự án “lấn sông Đồng Nai”: UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm những điều luật nào?

Trao đổi với Người Đô Thị, bà Lâm Thị Thu Sửu, giám đốc trung tâm Nghiên cứu phát triển xã hội, đại diện Mạng lưới sông ngòi Việt Nam cho rằng: dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” không thể thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của tỉnh Đồng Nai. Và nếu dự án này tiếp tục được triển khai, UBND tỉnh Đồng Nai và công ty Toàn Thịnh Phát(TTP) có nguy cơ bị khiếu kiện, khiếu nại từ bất kỳ ai...
(`id`<>'4011') AND (`id`<>'4010') AND (`id`<>'4016') AND (`id`<>'4007')