Thi ca và chiến tranh

LTS. Tháng 6.1995, bốn nhà văn Việt Nam (Cao Tiến Lê, Chu Lai, Nguyễn Duy và Văn Lê) đã sang Mỹ theo lời mời của William Joiner Center (Boston). Trung tâm này do GS. Kevin Bowen làm giám đốc, tập hợp những nhà văn, nhà thơ cựu quân nhân Mỹ đã tham gia chiến tranh Việt Nam. Bài viết dưới đây của nhà văn Vũ Huy Quang (tác giả Chín truyện ngắn, Mười truyện tân liêu trai, và các bản dịch Đường lên trời, Nhục Bồ Đoàn...), ghi lại cuộc gặp gỡ lý thú giữa hai nhà văn Việt Nam, một ở trong nước, một ở nước ngoài, người từng là thượng sĩ ngành truyền tin quân đội Nhân dân Việt Nam, người từng là đại úy quân lực Việt Nam Cộng hòa.
(`id`<>'6496') AND (`id`<>'6489') AND (`id`<>'6488') AND (`id`<>'6467')