Cư dân Phú Mỹ Hưng truy vấn mùi xú uế

Mùi hôi đã có từ bao giờ? Phú Mỹ Hưng đã tiếp nhận đơn thư phản ánh của cư dân về mùi hôi thối từ khi nào? Bao nhiêu đơn thư cho tới thời điểm này? Ngoài những chất vấn trực diện như vậy hướng về đại diện Phú Mỹ Hưng, các cư dân ở khu đô thị này còn hiến kế, sẵn sàng ký tên tập thể để kiến nghị lên Thủ tướng, lãnh đạo TP.HCM về vấn đề môi trường đang ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.
(`id`<>'4945') AND (`id`<>'4946') AND (`id`<>'4947') AND (`id`<>'4949')