Nhịp đập đô thị

Giải trí

  • Biến đổi 'gen' văn hóa

Biến đổi 'gen' văn hóa

Khi Quan họ bước lên sân khấu, có nhạc đệm, có micro…, nó trở thành một thứ “quan họ phản… ...

Thể thao

Phong cách thị dân

  • Liều thuốc đắng

Liều thuốc đắng

Ngày còn hành nghề “gỡ rối tơ lòng” cho doanh nghiệp ở Singapore, tôi có dịp được mời đến “thăm… ...